Duševní zdraví

MUDr. Lenka Stáňová

Anonymní psychologické poradenství a to jak u profesionálních tak i amatérských hráčů